Material ConneXion Bangkok และ TCDC Material Database ที่ทำให้ดีไซน์เนอร์ และผู้ประกอบการเข้าใจเรื่องวัสดุมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ในงานออกแบบคือเรื่องของ ‘วัสดุ’ เพราะสีสัน และผิวสัมผัส ช่วยสร้างให้งานออกแบบอาคาร ผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ มีมิติทางด้านความงาม และฟังก์ชันเสริมในการใช้งานอีกด้วย

Material ConneXion Bangkok และ TCDC Material Database จึงเป็นตัวช่วยสำคัญให้กับดีไซน์เนอร์ และผู้ประกอบการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้ได้เข้าถึงข้อมูลวัสดุ และพัฒนาธุรกิจวัสดุให้ยั่งยืน ในครั้งนี้ Materials Room ได้รับเกียรติจากทาง ดร. ดารารัตน์ เมเกรียงไกร ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมองค์ความรู้จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA มาบอกเล่าสิ่งที่น่าสนใจทั้งสองฐานข้อมูลนี้ให้ได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น

พัฒนาวัสดุไทยทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

เมื่อปี พ.ศ.2548 ทาง Thailand Creative & Design Center(TCDC) ยังไม่มีระบบรวบรวมฐานข้อมูลวัสดุในประเทศไทยมีเพียงแค่แหล่งเรียนรู้ และสถานที่บ่มเพราะธุรกิจสร้างสรรค์ที่ยังขาดในเรื่องของวัสดุ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยสำคัญในการออกแบบ ฐานข้อมูลวัสดุที่ใหญ่ที่สุดในเวลานั้นคือ Material ConneXion New York ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าสำคัญของโลก เพราะมี Physical Library ในการจัดเก็บข้อมูลมากถึง 5,000 รายการ ทาง TCDC ได้มองเห็นศักยภาพทางด้านข้อมูล ความรู้ และการพัฒนาสินค้าวัสดุจึงได้ร่วมมือกับทาง New York และได้ก่อตั้ง Material ConneXion Bangkok แห่งแรกของเอเชีย หลังจากที่ทาง Thailand Creative & Design Center(TCDC) ปรับเปลี่ยนมาเป็น Creative Economy Agency (CEA) ทางองค์กรจึงได้เพิ่มการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการแข่งด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคคล และธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น

“เดิมเราเพียงแค่ทำหน้าที่นำวัสดุจากประเทศไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล Material ConneXion Bangkok เพื่อเป็นฐานข้อมูลในระดับโลก แต่เรายังไม่เคยได้รวบรวมวัสดุจากประเทศไทย จึงเป็นที่มาของ TCDC Material Database ที่มีการรวบรวมวัสดุของประเทศไทยให้สามารถค้นหาได้ง่ายทุกภูมิภาค หรือย่านต่างๆ ในกรุงเทพฯ เช่น เจริญรัถ สำเพ็ง พาหุรัด เป็นต้น”

ช่วยเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ประกอบการ และดีไซน์เนอร์

ภายในบริเวณชั้น 2 ของ TCDC มีห้อง Material & Design Innovation Center ที่จะนำเสนอระหว่าง Material ConneXion Bangkok และ TCDC Material Database ให้ได้เห็นนวัตกรรมของวัสดุ และผลงานวิจัยต่างๆ ทั้งในไทย และต่างประเทศ รวมไปถึงให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอวัสดุเพื่อนำเข้าสู่ฐานข้อมูล และหาข้อมูลเพื่อพัฒนาวัสดุต่อไปได้

“เราตั้งใจเป็นตัวกลางเชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการ และนักสร้างสรรค์ ได้จับมือกันเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงาน รวมไปถึงช่วยพิจารณาวัสดุนำเข้าสู่ฐานข้อมูลวัสดุ”

Material ConneXion Bangkok ต้องรักษ์โลก มีนวัตกรรม 

วัสดุที่นำเข้าสู่ Material ConneXion Bangkok ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการผลิต และวัตถุดิบที่นำมาใช้ออกแบบวัสดุต้องสามารถต่อยอดสู่งานออกแบบได้ รวมไปถึงต้องมีนวัตกรรมและใช้งานได้หลากหลาย ในปัจจุบันนี้การเปิดรับพิจารณาเป็นไปได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนา นักวิจัย หรือกำลังสร้างต้นแบบจากแนวคิด

“ก่อนที่จะส่งไปยัง Material ConneXion Bangkok ทางเราจะเป็นผู้พิจารณาในรอบแรกก่อน ว่ามีคุณสมบัติตามข้างต้นนี้หรือไม่ รวมไปถึงการผลิตที่ต้องมีคุณภาพที่สม่ำเสมอ ก่อนที่จะส่งไปยัง Material ConneXion New York ซึ่งทางนั้นจะมีคณะกรรมการเข้ามาพิจารณาว่าวัสดุเหมาะสมต่อการเข้าสู่ฐานข้อมูลหรือไม่ หากวัสดุเข้าสู่ฐานข้อมูลจะมีเครดิตในทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ และต่อยอดทางธุรกิจได้ง่ายมากขึ้น”

ฐานข้อมูลวัสดุไทย TCDC Material Database

TCDC Material Database วัสดุในไทยจากภูมิภาคต่างๆ หรือเป็นวัสดุจากต่างประเทศแต่สามารถหาซื้อได้ง่ายที่ประเทศไทย สิ่งสำคัญของวัสดุไทยคือต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ มีคุณภาพ สามารถผลิตได้อย่างมีเสถียรภาพ หากเป็นสินค้า OTOP ชุมชนต้องมีความเข้มแข็งและได้รับการันตีในระดับ 4-5 ดาว

“การพิจารณาผู้ประกอบการจากชุมชนต้องดูว่ามีกำลังการผลิตมากน้อยเพียงใด ถ้าพวกเขามีเครือข่ายก็สามารถที่จะผลิตส่งออกได้ รวมไปถึงต้องควบคุมคุณภาพด้วยคือหลักสำคัญ ยกตัวอย่างนวัตกรรมวัสดุจากผู้ประกอบการไทย เช่น พลาสติกชีวภาพที่ทำจากข้าวโพด มันสำปะหลัง ที่เมื่อใช้แล้วสามารถผ่านกระบวนการรีไซเคิล และผสมกับวัสดุทางการเกษตรเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้ ข้อมูลวัสดุและร้านค้าจากย่านการค้าต่าง ๆ ตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆ คน เช่น ผู้กำลังเริ่มต้นธุรกิจ หรือ นักเรียนนักศึกษาที่ต้องการนวัตกรรมจากวัสดุไทยมาใช้งาน เพราะสามารถซื้อได้ในปริมาณที่น้อยได้ และมีราคาที่เหมาะสม”

ความแตกต่างระหว่าง TCDC Material Database และ Material ConneXion Bangkok

จากคุณสมบัติทางด้านวัสดุที่ต้องมีนวัตกรรม และรักษ์โลกแล้ว สิ่งสำคัญคือศักยภาพในการตลาด วัสดุของ TCDC Material Database ส่วนใหญ่จะเน้นการตลาดในประเทศ เหมาะกับคนที่กำลังพัฒนาวัสดุ และกำลังเริ่มต้นในประเทศไทย แต่วัสดุในฐานข้อมูล Material ConneXion Bangkok ไม่ว่าจะได้รับออเดอร์ในประเทศ หรือต่างประเทศในปริมาณเท่าใดต้องสามารถเจรจาพูดคุยในการผลิตและส่งออกได้

“จุดเด่นที่เห็นได้ชัดของวัสดุจากฝั่งอเมริกาหรือยุโรป พวกเขามีเทคโนโลยีและกำลังการผลิตที่มีความก้าวหน้ามากกว่า  ประเทศไทยอาจจะยังตามท้ายอยู่แต่สิ่งที่พวกเขาไม่มีก็คือวัสดุจากธรรมชาติ และทางการเกษตร ซึ่งในเรื่องนี้เรามีศักยภาพสูง ในปัจจุบันเรื่องสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนกำลังเป็นที่นิยม วัสดุไทยก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ผู้ประกอบการ หรือดีไซน์เนอร์จากทั่วโลกกำลังมองหาอยู่”

ผู้ประกอบการวัสดุต้องมีเป้าหมาย และมีใจรัก

“การพัฒนาวัสดุต้องตั้งคำถามก่อนว่า ทำอะไร ทำเพื่ออะไร ทำเพื่อใคร และต้องเริ่มจากความสนใจและรักจริงๆ ถ้าจะเริ่มต้นต้องมองหาจากสิ่งรอบตัวว่าเรามีความถนัดหรือมีความรู้เรื่องใด ที่สำคัญเราต้องมีเป้าหมายในอนาคต เช่น กระบวนการทางด้านการตลาด การการผลิต และการส่งออก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยเราสามารถสร้างเครือข่ายกับชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีวัตถุดิบได้เพื่อวางระบบให้ธุรกิจสามารถเดินต่อไปได้ ซึ่งเราเข้าใจปัญหาความยุ่งยากทางธุรกิจ ทาง CEA มีบริการในกิจกรรมให้คำปรึกษาธุรกิจสร้างสรรค์แบบ One on One ในทางด้านโมเดลธุรกิจ วัสดุ การตลาดและแบรนด์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในทุกวันพฤหัสบดี เพียงแค่มีผู้ประกอบการแนวคิดที่เป็นจุดเด่นในธุรกิจไม่ว่าจะเป็น การออกแบบ การพัฒนา”

นำวัสดุเข้าสู่ฐานข้อมูลฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

หากผู้ประกอบการคนใดสนใจนำเข้าสู่ฐานข้อมูลวัสดุก็สามารถส่งเข้าไปได้ที่ TCDC Material Database และ Material ConneXionBangkok ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยการส่งแบบฟอร์มข้อมูลวัสดุและตัวอย่างวัสดุ จากนั้นทางเราจะพิจารณาและส่งต่อให้กับทาง Material ConneXion New York สำหรับคนทั่วไปสามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลวัสดุในฐานข้อมูล Material ConneXion รายปีในราคา 6,000 บาท แต่ถ้าใครเป็นสมาชิกของ TCDC อยู่แล้วสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลได้ทั้ง TCDC Material Database และ Material ConneXion เพียงจ่ายค่าสมัครรายปี 600 บาท สำหรับนักศึกษา และ 1,200 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tcdcmaterial.com

More MATERIALS