จากลูกบอลพลาสติก สู่ระบบพื้นไร้คานท้องเรียบแบบกลวง

ทุก ๆ ปีในวงการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นการสร้าง จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของวัสดุ เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ถูกคิดค้นขึ้นหรือแม้แต่เทคนิคในการก่อสร้างก็มีการพัฒนาขึ้นจากเดิมให้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยลดทั้งต้นทุนและเวลาในการผลิต จนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการก่อสร้าง

ระบบพื้นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ถูกพัฒนามาโดยตลอดในวงการก่อสร้างเหมือนกันอย่างระบบพื้นไร้คานท้องเรียบแบบกลวงก็ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 โดยใช้แนวคิดเดียวกับแผ่นพื้นสำเร็จแบบกลวงหรือพื้นแบบกลวงปกติ (HOLLOW CORE SLAB ) ซึ่งสามารถรับแรงได้ทางเดียว แต่พื้นไร้คานท้องเรียบแบบกลวงที่ถูกพัฒนาขึ้นมาสามารถรับแรงหรือรับน้ำหนักได้ถึงสองทาง (TWO WAY SLAB)

 

treehugger.com

การใช้เทคนิคในการสร้างช่องโล่งภายในพื้นคอนกรีต คือการใส่ลูกบอลพลาสติกทรงกลมหรือทรงรีฝังไว้ในความหนาของพื้นจากนั้นใช้เหล็กดามไว้เพื่อเป็นตัวกำหนดระยะกับความสูงของลูกบอลก่อนที่จะเทคอนกรีตตามลงไป  โดยลูกบอลพลาสติกที่นำมาใช้ส่วนใหญ่จะผลิตจากต่างประเทศ วัสดุที่นำมาผลิต คือ HDPE PLASTIC BALL ซึ่งมีคุณสมบัติรับแรงอัดได้ 30,000 KN / M2 มีความหนาแน่น: 10.01 KN / M3 และยังมีการขยายตัวของความร้อน 2.0X10-5

arquimaster.com

snp-precast.snp-post.com

ระบบพื้นไร้คานท้องเรียบแบบกลวง มีทั้งหมด 3 ระบบ ดังนี้

1.ระบบ Bubble deck

จะเป็นการใช้ลูกบอลทรงกลมหรือทรงรีจะนิยมใช้กันมากในสหรัฐอเมริกา และระบบของ Bubble deck ยังสามารถแยกย่อยมาเป็น 2 ระบบ คือ

1.1 Semi-precast system เป็นระบบที่หล่อพื้นและติดตั้งลูกบอลพร้อมเหล็กเสริมมาเป็นแผงสำเร็จรูปจากโรงงานพร้อมติดตั้งหน้างาน

1.2 Cast-in-place system เป็นการติดตั้งลูกบอลและเหล็กเสริมตามตำแหน่งที่ระบุไว้หน้างานแล้วเทคอนกรีต

treehugger.com

nadaaa.com

2.ระบบ Cobiax

 เป็นระบบที่ก่อสร้างหน้างานโดยใช้ลูกบอล 2 แบบคือทรงกลมกับทรงรี จุดเด่นของระบบนี้คือ ลักษณะของลูกบอลที่มีสองแบบจึงทำได้ทั้งแบบหนาและแบบบาง โดยลูกบอลทรงรีจะทำให้สามารถออกแบบพื้นได้บางกว่าลูกบอลทรงกลม  โดยระบบ Cobiax  จะมีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้

2.1จะเริ่มจากการหล่อพื้นพร้อมติดตั้งเหล็กเสริม

2.2ติดตั้งลูกบอลและยึดติดกับเหล็กไว้ตามระยะที่ต้องการ

2.3เริ่มเทคอนกรีตโดยจะแบ่งการเทเป็น 2 ครั้งครั้งแรกเทคอนกรีตให้ถึงครึ่งหนึ่งของลูกบอลเพื่อยึดลูกบอลไว้ครั้งที่ 2 พอคอนกรีตเริ่มแข็งตัวจึงค่อยเทให้เต็มจนมิดลูกบอล

snp-precast.snp-post.com

i.pinimg.com

3.ระบบ U-boot beton

เป็นระบบที่มาจากประเทศอิตาลี ซึ่งไม่ได้ทำช่องโล่งด้วยลูกบอลทรงกลมหรือทรงรี แต่ใช้วัตถุที่มีลักษณะคล้ายกล่องเพื่อการสร้างคอนกรีตให้เป็นรูปตัวไอ (I-SHAPE) ช่วยทำให้พื้นมีความแข็งแรงและมีการติดตั้งแบบเดียวกันกับระบบ Cobiax

allabouteng.com

อ้างอิงข้อมูลจาก

https://snp-precast.snp-post.com/knowledge-read/14

Leave a Reply