จากแกลบเผาสู่ อิฐบล็อกเบา ที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี

ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน อิฐมอญถือได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะความแข็งแรง ทนทาน แต่มีข้อจำกัดที่ต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างค่อนข้างนาน ในขณะที่อีกอิฐอย่างอิฐมวลเบาก็พยายามเข้ามาแทนที่ เพราะติดตั้งไว และมีน้ำหนักเบา แต่วัสดุนี้กลับมีข้อจำกัดตรงที่การยึดติด หรือแขวนของหนักไม่ได้ รวมไปถึงทั้งสองวัสดุในขั้นตอนการผลิตยังสร้างมลพิษทางอากาศเป็นอย่างมากอีกด้วย

EKOBLOK นวัตกรรมวัสดุก่อรูปแบบใหม่ ที่นำเอาข้อดีของอิฐมอญ และอิฐมวลเบามาผสมผสานกัน จึงกลายเป็นอีกชนิดของอิฐที่น่าจับตามอง เพราะมีความแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา และก่อสร้างง่าย รวมไปถึงยังเป็นวัสดุที่รักษ์โลกอีกด้วย เพราะการผลิตทำจากแกลบเผาเหลือใช้ที่ได้จากโรงไฟฟ้านั่นเอง

อิฐเบาที่รวบรวมข้อดีข้ออิฐมอญ และอิฐมวลเบาเข้าไว้ด้วยกัน

EKOBLOK เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม อิฐเบา ที่ทำขึ้นจากแกลบมากถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ผสมเข้ากับขี้เลื้อย หรือ หินเกร็ด และซีเมนต์เข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นอิฐที่ช่วยทำให้ผันงแข็งแรง ทนความชื้น แขวนของหนักได้ ก่อและฉาบง่าย และมีน้ำหนักเบาทำให้ประหยัดทั้งโครงสร้าง และเวลาในการก่อสร้าง ทั้งนี้ตัวอิฐยังมีค่าสัมประสิทธิ์ในการนำความร้อนน้อยกว่าอิฐประเภทอื่นๆ ถึง 10 เท่า มีผลทำให้ความร้อนผ่านผนังเข้าสู่ภายในอาคารได้น้อยกว่า จึงทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการปรับอากาศภายในอาคารได้เป็นอย่างดี

“เราพบว่าโรงงานไฟฟ้า มักจะนำแกลบที่เผาแล้วไปย่อยสลายในทุ่งนา และไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร เมื่อนำไปศึกษาวิจัยกับพบว่าในแกลบเมื่อถูกเผาจะมีซิลิก้าขยายตัวออกมา ซึ่งมีคุณสมบัติเดียวกับทราย จึงเอามาทดลองผสมเข้ากับขี้เลื้อยและคอนกรีต จนออกมากลายเป็นอิฐเบาที่มีลักษณะผสมกันระหว่าง อิฐมอญ และอิฐมวลเบา”

ผลิตโดยใช้แกรบ ขี้เลื้อย และซีเมนต์

นำแกรบมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ นำมาผสมเข้ากับขี้เลื่อย หรือ หินเกร็ด แล้วใช้ปูนซีเมนต์มาเป็นตัวผสาน และโม่ผสมให้เข้ากันด้วยน้ำ จากนั้นจึงนำไปอัดเข้าเครื่องไฮโดรลิคให้เป็นก้อนบล็อก ซึ่งเป็นขั้นตอนเดียวที่ใช้ไฟฟ้าในการผลิต เมื่อออกมาเป็นบล็อกแล้วจึงนำไปรำเรียงไว้บนชั้นเหล็ก เพื่อนำไปตากให้แห้งโดยในพื้นที่นั้นต้องปราศจากความชื้น หรือน้ำ วางทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน จากนั้นจึงนำไปตากแดดในพื้นที่กลางแจ้ง และฉีดน้ำบ่ม ขั้นตอนสุดท้ายคือทิ้งไว้ให้แห้งสนิท แล้วจึงนำไปใช้งานได้

ก่อสร้างง่ายเหมือนอิฐทั่วไป

ก่อและฉาบด้วยปูนก่อ ปูนฉาบ ธรรมดา เหมือนการก่อฉาบผนังอิฐมอญ หรืออิฐมวลเบา โดยปูนก่อระหว่างก้อนอิฐหนาประมาณ 1.0 ซม. และความหนาปูนฉาบตามมาตรฐานประมาณ 1.5 ซม. ต่างจากการก่ออิฐมวลเบาที่ต้องใช้ปูนก่อ ปูนฉาบเฉพาะมวลเบา เพราะอิฐมวลเบามีความหนาแน่นน้อย การดูดซับน้ำจะมาก จึงต้องผสมสารเคมีที่ช่วยหน่วงน้ำในปูนฉาบ เพื่อป้องกันการแตกร้าวบนผิวปูนฉาบ ก่อผิวไม่ฉาบ

ราคาสามารถจับต้องได้

ราคาต่อ 1 ก้อนจะจำหน่ายอยู่ที่ 15.50 บาท  โดยสามารถเลือกขนาดความหนาของบล็อกได้ตามต้องการได้ดังนี้

หากต้องการก่อผนังหนา 10 เซนติเมตร ให้ใช้ EKOBLOK ขนาด 7,7.5 ซม.1 ตารางเมตร จะมีน้ำหนักอยู่ที่ 100-120 กิโลกรัม

หรือ ต้องการก่อผนังที่ความหนา 16 – 17 เซนติเมตร ให้ใช้ EKOBLOK 14 ซม.1 ตารางเมตร จะมีน้ำหนักอยู่ที่ 160 – 170กิโลกรัม


หากต้องการพื้นให้มีความหนาใหญ่ที่สุดคือ 21 – 22 เซนติเมตร ให้ใช้ EKOBLOK 19 ซม. 1 ตารางเมตร จะมีน้ำหนักอยู่ที่ 210 – 220 กิโลกกรัม

หนึ่งในวัสดุที่ปล่อยมลพิษทางอากาศในปริมาณน้อย

EKOBLOK ได้รับรางวัล EcoDsign จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ  ที่ปล่อยมลพิษทางอากาศน้อย ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงกระบวนการแล้วเสร็จ และรางวัลจากสำนักนวัตรกรรมแห่งชาติ ได้รับรางวัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง California Polytechnic State University ได้บรรจุวัสดุตัวลงไปในห้องสมุดของสถาบันเพื่อให้ได้เข้ามาศึกษากัน

Ekoblock ผู้วิจัย และคิดค้นนวัตรกรรมวัสดุรักษ์โลก

บริษัท อีโค แมท จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2548 เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิต คอนกรีตบล็อกน้ำหนักเบา จากวัตถุดิบ ปูนซิเมนต์ผงไม้ และ เถ้าจากการเผาไหม้ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยการนำวัสดุรีไซเคิลมาผลิตเป็นบล็อกก่อผนังที่มีคุณประโยชน์มากกว่าผลิตภัณฑ์แบบเดิมๆ

More MATERIALS